I Denne Artikkelen:

Easements er interesser i fast eiendom eller fast eiendom. Selv om servitører ikke har faktisk tittel på andres land, har de rett til å bruke andres land. Når en gang er innvilget, vil easements ofte kjøre med innehaverens eiendom, noe som betyr at easement passerer til den etterfølgende kjøperens.

Uttrykke

En uttrykkelig easement er en som er gitt i en gjerning eller en vilje. Express easements er de vanligste og må tilfredsstille loven om svindel. Forfalskningsloven dikterer at visse ting skal være skriftlige for å være gyldige og håndheves. En assistanse ved ekspresbevis må være skriftlig. Disse easements beskriver vanligvis eiendommen og navn stipendiaten og stipendiaten.

implisitt

En underforstått easement er en lettelse som er underforstått av tidligere bruk. Vanligvis oppstår implisitte easements når en eiendomseier splitter en pakke tomt i to, solgte den andre pakken og holdt den første. Når grunneieren benyttet en innkjørsel over begge pakkene, vil det underforstås at eieren av den andre pakken også benytter seg av easement, da bruken av den ble brukt til å separere den ene pakken av land til to.

Ved resept og ved behov

Easements ved resept er lik loven om ugunstig besittelse. En lempelse ved resept er gitt til noen som har "negativt besatt" en annen persons eiendom for lovbestemt periode, som foreskrevet av statlig lov. Vanligvis oppstår levedyktighet ved resept når en nabo bruker en del av en annen nabos land - ofte som en oppkjørselen - kontinuerlig for hele lovbestemt periode. En nødvendighet blir ofte gitt av domstoler når en grunneier beviser at hans eiendom er låst og han ellers ikke kan bruke den uten å bli gitt en lettelse.

Affirmative og Negative

Alle easements er enten bekreftende eller negative. Affirmative easements er den vanligste typen; disse easements gir eieren rett til å gjøre noe, for eksempel krysse over naboens land. En negativ takknemlighet gir rettighetshaveren rett til å hindre eller forby noen fra å gjøre noe, for eksempel blokkering av sollys eller en visning.


Video: Easement of necessity & Quasi easement: Sec. 13 of Indian Easement Act