I Denne Artikkelen:

Leietakere flytter noen ganger ut av leieboligen uten å ta med alle sine personlige eiendeler med dem. I noen tilfeller kan utleier behandle eiendommen som forlatt og selge den av for å betale leiebeløpet. Ohio lov krever utleier å først kontakte leietaker og be ham om å samle sine ting. Bare å selge leietakerens eiendeler, eller opptre i dårlig tro, kan føre til at utleier er ansvarlig for kostnadene ved leietakerens eiendom. Utelukket eiendom har retten til beskyttelse mot slikt ansvar.

Kartong bokser

Tre bokser i hjørnet av et tomt rom.

Plikt til å beskytte eiendom

En utleier i Ohio har plikt til å beskytte leietakerens forlatte eiendom i minst 30 dager. Utleier kan lagre en leietagers personlige eiendom fra en forlatt leie enhet på en annen plassering, inkludert et oppbevaringsskap eller enhet, og må informere leietaker skriftlig om hvor hun kan påstå eiendommen. Hvis leietaker ikke svarer, kan utleier selge eller kaste bort leietakerens personlige eiendom etter at fristen på 30 dager utløper. En utleier kan avlevere noen personlige eiendeler verdsatt over $ 300. Mange kommuner i Ohio har sine egne ordinanser.

Oppsigelse Leie Klausuler

Ohio leieavtale kan inneholde en forlatelse klausul hvis partene er enige. Denne klausulen definerer aktivitetene som utgjør oppsigelse, inkludert en liste over forhold som må oppstå for utleier å vurdere utleieboligen forlatt. En riktig utarbeidet klausul fastslår også hvordan og hvor en utleier vil lagre en leietaker eiendom etter at leiekontrakten er avsluttet. Selv om klausulen ikke kan håndheves i retten, er det ingen direkte straff til utleier for å inkludere det i leieavtalen.

Konflikter i Ohio-koden

Utleiere løper i vanskeligheter dersom oppsigelsesklausulen i leieavtalen er i strid med statsloven. For eksempel kan utleier disponere over leietakerens personlige eiendom etter bare 10 dager fordi leieavtalen sier at han kan, mens statsloven krever at han beskytter leietakerens eiendom i minst 30 dager. I dette scenariet hersker statsloven. Videre kan retten ugyldiggjøre eventuelle leieklausuler som det føles ubønnlig og redusere leietakeres rettigheter i henhold til loven. Dette kan raskt slå bordene på utleiere og gjøre det mulig for leietakere å saksøke dem for å gjenopprette skader fra ødelagt personlig eiendom.

Foreclosure og forlatt eiendom

I noen tilfeller kan en familie forlate en utelukket eiendom og unnlater å fjerne alle personlige eiendeler. Sheriffen, fogmannen, konstabel eller politibetjent som fører tilsyn med utvisningen sikrer fjerning av personlig eiendom fra den utelukket eiendommen. Ohio lov beskytter politimyndigheten offisielle fra ethvert søksmål eller ansvar opprettholdt i å fjerne personlig eiendom fra lokalene mens håndheve en eksekveringsskjema fra retten.


Video: