I Denne Artikkelen:

Annuiteter er faste betalinger, gjort eller mottatt, som oppstår på et bestemt, like intervall, som for eksempel hver 30. dag. I tillegg til den faste tiden mellom utbetalinger, løper livrenter også for faste varigheter, for eksempel ett år eller fem år. Annuitet på grunn og vanlig livrente refererer til to vanlige måter å strukturere livrenteutbetalinger på.

Forbered skrivekontroll

Nærbilde av håndfyllingskontroll

Ordinær livrente

En vanlig livrente krever betaling ved slutten av hvert intervall. Hvis livrenten krever tre utbetalinger over tre år, kommer den første betalingen ut på slutten av det første året. Den siste betalingen, som lukker livrenten, skjer ved utgangen av det tredje året. Ordinære livrenter oppløser mindre verdi over tid. Siden ingen penger skifter hender til slutten av det første intervallet, tjener mindre penger renter over livrentenes livstid.

Annuitet Due

En livrente på grunn av krav på betaling ved begynnelsen av hvert intervall. Ved å bruke det samme tre-årige betalingseksemplet, kommer den første betalingen til betaling umiddelbart. Den siste betalingen kommer forfalt ved begynnelsen av det tredje året, men livrenten slutter ikke til slutten av det tredje året. En annuitet påløper tilfaller mer verdi over tid, ettersom flere penger tilbringer mer tid som tjener renter over livrentenes levetid.


Video: