I Denne Artikkelen:

Byggelån er de som tas ut av eiendomsutviklere med sikte på prosjektfinansiering. I motsetning til de fleste typer lån, er hele rektor vanligvis forfalt etter at prosjektet er ferdigstilt. Renten på slike lån er ofte variabel og knyttet til en indeks, som for eksempel rentesatsen.

Hvordan bygge lån jobber

Byggelån virker ikke som typiske lån, for eksempel boliglån eller personlige lån. Når du tar ut et byggelån, skylder du bare renter på utestående saldo mens byggeprosjektet pågår. Etter at prosjektet er fullført, skylder du den utestående saldoen på lånet i en enkelt betaling. Av denne grunn blir byggelån vanligvis tatt ut av eiendomsutviklere. Det forventes at bygningen vil bli solgt etter ferdigstillelse. Når en bank godkjenner et eiendomslån, har de en tendens til å kreve en feasibility analyse av prosjektet, slik at de er sikre på at de vil få pengene tilbake.

Renter

Renten på byggelån er vanligvis variabel. Det vil si at de vil forandre seg når lånet er utestående. Denne renten er vanligvis forankret til en annen standard rate. Mange av dem er knyttet til prime rate, som er en type referanse rapportert av Wall Street Journal. Hovedrenten fastsettes ved hjelp av en undersøkelse av dagens utlånsrenter i bankindustrien. På toppen av prime rate vil det vanligvis være en "spread", det vil si en ekstra prosentandel. Spredningen kan enten variabel eller fast, men fordi hovedrenten er variabel, er den totale renten på byggelån også variabel.

Fastsettelse av renten

En rekke faktorer brukes til å bestemme spredningen på et byggelån. En tidsplan for bygging er utarbeidet og presentert til utlåner. Fondene utbetales i segmenter basert på denne byggeplanen, og eventuelle renter er basert på midler som allerede er utbetalt. Spredningen bestemmes da basert på utlånerens mening om lånerens betalingsevne. Hvis låntakeren allerede har noen sikkerhetsstillelse, kan dette bli brukt som garanti for å få en lavere rente. Dersom låntakeren har liten sikkerhet, eller hvis prosjektet anses å være av høyere risiko, kan utlåner gi høyere spredning for å kompensere for denne tilleggsrisikoen.

Gjeldende rente

Per juli 2011 var den nåværende Wall Street Journal prime rate 3,25 prosent, som var den samme prisen en måned før og ett år tidligere. Således var primærhastigheten relativt statisk i løpet av denne tidsperioden. Dette inkluderer imidlertid ikke spredningen, som kan være noen få prosentpoeng over prime rate. Det eksakte spredningen er avhengig av både låner og finansør. Hvis prosjektet anses å være høyere risiko, eller hvis låntakeren har liten sikkerhet, så er spredningen høyere. Alternativt, hvis utlåner føler at eiendomsutvikling er en relativt dårlig investering, kan det også være enighet å øke spredningen. Videre kan spredningen på et enkelt lån variere.


Video: