I Denne Artikkelen:

Obligasjonshandlere bruker butterfly-bransjer til å utnytte endringer i rentekurven, noe som er et plot av obligasjonsutbytte i forhold til deres forfallstidspunkt. Strategien krever at næringsdrivende skal kjøpe obligasjoner med visse løpetider og kortlåne og selge - de med andre løpetider. I vanlige tider er avkastning til forfall - totalavkastningen dividert med obligasjonsprisen - høyere for et obligasjonslån med en lengre forfallstidspunkt, det vil si når obligasjonseieren mottar obligasjonens pålydende og eventuell gjenværende rente. Formen på rentekurven kan imidlertid forandres på grunn av endringer i renten, ofte på grunn av økonomiske eller politiske hendelser. Butterfly trades reagerer på disse endringene med fortjeneste eller tap.

Senior afrikansk forretningsmann med armer krysset

En smilende forretningsmann som står foran et finansdiagram.

Butterfly Basics

Butterfly handler er så navngitt på grunn av en vag likhet mellom bestemte konsentrasjoner av obligasjonsbeholdninger langs avkastningskurven og deler av en sommerfugl. En "hantel" -portefølje har en konsentrasjon av obligasjoner med lang og kort løpetid mens de holder færre obligasjoner med mellomlønning. Dumbbell danner "vingene" av sommerfuglen. En "bullet" -portefølje er motsatt - tungvektet i mellomfristede obligasjoner - og kulen danner sommerfuglens "kropp". En handelsmann går inn i en lang sommerfuglhandel ved å kjøpe vingene og forkorte kroppen.

Obligasjonsvarighet

Fortjeneste og tap fra sommerfuglhandler er avhengig av hvordan rentekurven endrer form over tid, og om formendringen er jevn gjennom alle løpetider eller påvirker visse løpetider mer enn det andre gjør - delvis på grunn av obligasjonernes varighet. Varigheten av en obligasjon er i grovt fall sin tilbakebetalingstid. Høyere avkastende obligasjoner har kortere varighet fordi du får mer interesse enn du ville med en lavavkastende obligasjon. Et obligasjons varighet avtar når forfallstidspunktet nærmer seg, så kortfristede obligasjoner har lavere varighet. Et obligasjons "$ varighet" er produktet av prisen og varigheten, uttrykt i dollarår.

Bond-konveksitet

En obligasjonshandler kan beregne porteføljens $ varighet når som helst. Fjerneflukter med fast inntekt involverer ofte samtidig kjøp og kortslutning av obligasjoner med ulike løpetider, slik at netto endring til porteføljens $ varighet er null. Profittpotensialet i slike bransjer hviler delvis på porteføljens "konveksitet", som er det u-formede forholdet du får når du plotter obligasjonspriser mot utbyttet. For eksempel, tenk på to obligasjoner med samme varighet og avkastning, og at renten plutselig endres. Prisen på obligasjonen med større konveksitet vil bli mindre påvirket av renteendringer enn den mindre konvekse obligasjonen. En sommerfuglstrategi kan utnytte denne forskjellen, fordi mellomfristede obligasjoner er mindre konvekse enn det er enten langsiktige eller kortsiktige obligasjoner.

Butterfly Eksempel

I et enkelt eksempel på en sommerfuglhandel kan en obligasjonshandler laste opp obligasjoner med løpetid på fire og åtte år - sommerfuglens vinger - og kort de seksårige obligasjonene som utgjør sommerfuglens kropp. Videre kjøper næringsdrivende og shorts obligasjoner slik at porteføljens totale $ varighet ikke endres på grunn av handelen. En egenskap ved denne strategien er at vingene er mer konvekse enn kroppen. Handelen krever ingen kontanter på forhånd, siden inntektene fra de kortsiktige obligasjonene motvirker kostnaden for de kjøpte obligasjonene. Hvis de langsiktige obligasjonsrentene faller, avtar rentekurven "flattens" - avkastningsforskjellen mellom langsiktige og kortsiktige obligasjoner - sommerfuglhandelen vil skape et overskudd fordi obligasjonsprisene på de mer konvekse vingene vil øke mer enn de av den mindre konvekse kroppen.

Strategi Variasjoner

Mange variasjoner på sommerfuglen eksisterer, slik at handelsmenn kan dra nytte av en bratte, flattende eller uendret avkastningskurve. Hver strategi bærer også sine egne risikoer, men generelt, hvis rentekurven tåler en sommerfuglforhandlers forventninger, vil tapene oppstå. Traders kan delvis hekke sin sommerfluktshandelsrisiko med andre, offsetting trades.


Video: Options Webinar: Bulletproof Butterflies Q&A