I Denne Artikkelen:

Manglende betaling av forfallsregninger og brudd på utsatt betalingsavtale - det vil si en betalingsplan for utestående energiregninger - er tilstrekkelig grunn til å kutte bort strømforsyningen. Imidlertid må det elektriske selskapet, med unntak av forhåndsmelding, vurdere det gjeldende værforholdene, vilkårene til dine husstandsreisende og alternative betalingsmåter for å avgjøre dine utestående regninger.

Senior kvinne justerer termostaten hennes

Eldre kvinne setter på varme

Vinterbeskyttelse

Om vinteren må bruksfirmaet kontakte et voksenmedlem i husstanden minst 72 timer før en frakobling. Denne kontakten må gjøres i driftstid, enten via telefon eller gjennom selskapets representant. Ikke desto mindre tilbyr frakoblingspolitikk for de fleste stater vinterbeskyttelse mot vilkårlig strømavbrudd. Statene krever at elektriske selskaper tilbyr utvidelser på inntil 30 dager til lavinntektsinnehaver med eldre, barn 18 år og yngre, funksjonshemmede og alvorlig syke innbyggere. Forespørsler om helserelaterte unntak skal støttes med legeattest. Virginia, Kentucky, Alaska, Oregon, North Dakota og Tennessee tilbyr ikke dato- og temperaturbaserte beskyttelser fra strømbrudd.


Video: