I Denne Artikkelen:

Internal Revenue Service gjør det mulig for studenter, uansett om de går på skole på heltid eller ikke, for å trekke ut visse utgifter på deres inntektsskatt. Disse inkluderer undervisning og andre studentavgifter. Imidlertid er de fleste utgifter, inkludert pendlingskostnader, ikke fradragsberettigede.

Gruppe tenåringer (16-17) på underjordisk tog

Å ta bussen for å komme til campus er ikke fradragsberettiget.

Utgifter må kvalifiseres

For en høyskoleutgift å være fradragsberettiget må den være kvalifisert. Undervisning og enkelte avgifter teller om de er tilstede. For eksempel, hvis studenten må betale studentaktivitetsavgift og kjøpe bøker og utstyr for å komme inn på skolen, er det en kvalifisert utgift. Transportkostnader er ikke kvalifiserte og er derfor ikke fradragsberettigede.

Studentlånsavdrag

Studentene kan indirekte trekke pendlingsutgifter dersom de bruker en del av studielånet til å betale for dem. For å trekke studielånsinteressen, utvider IRS definisjonen av kvalifiserte utgifter, inkludert de som er knyttet til pendling.


Video: