I Denne Artikkelen:

Hvis du eier leieeiendom, er du lov til å trekke visse utgifter fra leieinntektene dine for å senke skatteregningen. Disse utgiftene inkluderer boliglånsforsikringspremier du betaler på utleie.

hus til leie

Et hjem til leie.

Påstand om fradrag

Fradraget for forsikring går på linje 9 i Schedule E, Supplemental Income and Loss. Kombiner dine boliglånsforsikringspremiekostnader med eventuelle andre fradragsberettigede forsikringskostnader, for eksempel eiendom eller ansvarsforsikring.

Forhåndsbetalte premier

Du har kun lov til å trekke fra beløpet på boliglånsforsikringspremier som er betalt for inneværende kalenderår. Du må vente på å trekke eventuelle premier betalt på forhånd til kalenderåret som de faktisk dekker. Hvis du for eksempel betaler din premie i januar 2016 i desember 2015, må du vente til du legger inn 2016-avkastningen for å kreve fradrag.


Video: