I Denne Artikkelen:

Mødre hjemme hos hjemmet eller kvinner med beskjeden individuell inntekt har historisk sett slitt for å få tilgang til kreditt. Nylig lovgivning gir deg imidlertid mulighet til å inkludere tilgjengelig husstandsinntekt når du fullfører en søknad.

Eldre kvinne som holder kredittkort, bruker datamaskin

Kvinne som holder et kredittkort mens man ser på en dataskjerm.

Tradisjonelle søknadskrav

Kredittkortansvarets ansvar og opplysningsloven fra 2009 satte flere nye begrensninger på plass for å kreve at kortleverandørene skulle utvise større forsiktighet ved utstedelse av kreditt. Et krav var at kreditorer nøye vurderer en søkeres evne til å betale gjeld før utstedelse av et kort. For en oppholdsboende ektefelle eller en lavinntektsberettiget, begrenser denne begrensningen en alvorlig demper på evnen til å kvalifisere seg for et kort.

Endrede forskrifter

I april 2013 oppdaterte Consumer Financial Protection Bureau visse bestemmelser i kredittkortloven. En oppdatering gjør at kreditorer kan vurdere husholdningens inntekt i stedet for personlig inntekt. Giftede kvinner som ikke jobber, deler generelt økonomiske ressurser med sin ektefelle, og har derfor tilgang til ressurser for å tilbakebetale gjeld. Kortapplikasjoner ber nå om detaljer om årlig husstandsinntekt i stedet for, eller i tillegg til, den personlige inntekten til søkeren.


Video: Lise Myhre / Nemi på NRK Dagsrevyen 25.10.2017