I Denne Artikkelen:

Bedriftseiere som leier kontorbyggerom, skriver vanligvis en kontrakt gjennom en kommersiell eiendomsforvalter eller utleier som håndterer alle leasingforhold, inkludert leiebetalinger og vedlikehold av eiendom. Kommersielle leietakere kan falle bak på leie eller på annen måte bryte leieavtalen akkurat som boligleier kan, men kommersielle leietakere behandles svært annerledes. Når en kommersiell leietaker bryter en leieavtale, kan utleier ha selvhjelpsalternativer for å si opp leieavtalen eller låse ut leietaker, avhengig av leieavtalen og staten der de to partene har signert.

Kommersiell Vs. Boligleier

En kommersiell leietaker har ikke samme beskyttelsesrettigheter som leietakerne har. Når en utleier forsøker å låse ut en boligleier, er det ulovlig i de fleste stater, og utleier er ofte ansett for å dra nytte av leietaker, som kanskje ikke kjenner sine rettigheter. Men når det gjelder kommersiell eiendom, antar loven at en bedriftseier er kunnskapsrik nok til å kjenne sine rettigheter og bestemmelsene i hans leieavtale. I mange stater er det ingen virkelige vedtekter for å beskytte kommersielle leietakere, så en utleier kan generelt låse ut leietaker dersom det foreligger leieavtale som beskriver dette tiltaket for manglende betaling av leie eller annen kontraktbrudd. I de fleste stater styrer leien, ikke loven, hvilke handlinger utleieren kan ta mot leietaker.

Selvhjelpsmisjon

Prosessen med å få tilbake besittelse av leide eiendommer er kjent som en selvhjelpsutsetting. Den kommersielle utleieren kan frata leietaker for å ikke betale leie, dersom han ikke er fornøyd med bruken av eiendommen eller leietaker bryter en klausul i leieavtalen. I stater som California, Arizona, New Jersey og Ohio, kan utleier endre låsene, slå av leverte verktøy og fjerne leietakerens eiendom med mindre det er spesifikt skrevet i leieavtalen at denne løsningen ikke er tilgjengelig. Før du anvender selvhjelp eviction taktikken, sjekk lovene i staten din.

Prosess

Hvis utleier ønsker å utløse den kommersielle leietaker for manglende betaling av leie, må han generelt betjene leietaker med tre dagers varsel. Innkallingen må stave ut det totale beløpet i etterskudd og gi leietaker tid til å betale hele beløpet forfalt eller bli utsatt for utvisning. Prosedyren for kommersiell utkastelse er mer strømlinjeformet, men i mange stater må en dommer finne utleieren før en utkastelse finner sted.

variasjoner

I New York og Connecticut er det ikke lovlig å låse ut en kommersiell leietaker uten varsel eller rettskjennelse for å låse ut leietaker for kontraktsbrudd. Leietaker kan legge inn en sak for å handle mot utleier. I Texas kan den kommersielle leietakeren gå inn på lokalene for å gjenopprette eiendommen etter at han har blitt låst ut.


Video: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and North American Free Trade Agreement (NAFTA)