I Denne Artikkelen:

Underkapittel S-selskaper behandles som pass-through-enheter for skatterapporteringsformål i USA, både på statlig og føderalt nivå. Internal Revenue Service fastsetter føderale retningslinjer for rapportering av skatt, mens hver statens avdeling for inntekter setter sine egne retningslinjer for rapportering av skatt. S-selskapets inntekt er beregnet, men ikke som skattepliktig inntekt. Personer står for selskapets inntekt på personlig inntektsskatt. Netto tap på driftsresultatet er regnskapsmessige poster som brukes til å utarbeide selvangivelser for å kompensere tidligere skattepliktig inntekt med tap som er registrert i inneværende år. Dette gjør at skattebetalere kan pådra seg lavere skattekostnader.

U. S. Skatteformular

NOL-tilbakebetalinger er generelt begrenset til to år.

Søknad av NOL Carryback

Regnskap for NOL carrybacks er komplisert, og skattebestemmelser kan variere etter stat. Dette gjelder spesielt for NOL carrybacks, i motsetning til carryforwards, fordi mange stater sterkt begrenser bruken av dem. Tretti stater tillater ikke tilbakeførelsen helt. Per IRS regler, kan skattebetalere tilbakebetale NOLs to år, og videresende 20 år. Seksjonen S-aksjeselskap har ikke særlig fordel av NOL-tilbakebetaling, på grunn av sin gjennomgåtte natur. Som en individuell aksjonær i S-aksjeselskapet kan du beregne NOL-tilbakebetaling ved hjelp av Form 1065 Schedule K-1 og bruke den på din individuelle avkastningsavkastning.


Video: