I Denne Artikkelen:

Chief investment offiserer utfører et bredt spekter av funksjoner innen sine finansinstitusjoner. De utformer investeringsprosessen for sine selskaper, og fremfor alt utfører den kritiske funksjonen til kapitalforvaltning. Statsinvesteringer bidrar også til å utvikle aktivitetsfordelingsnivåene for å skape en balansert portefølje av investeringer. I tillegg bidrar sjefsinvesteringsoffiserer til å gjennomføre tradisjonell investeringsforskning samt teknisk analyse for å hjelpe deres firma til å gjøre handelsbeslutninger.

Moderne forretningsmann på kontoret balkong

Den øverste investeringsansvarlig må holde et kjølig hode når markedet panikker.

Definisjon av Chief Investment Officer

Chief Investment Officers er styremedlemmer for deres firmaer. De er også referert til som CIOs; En CIO utfører kritiske funksjoner, ansvarlig for å ta svært viktige beslutninger om firmaets forvaltningsforpliktelser. Den øverste investeringsansvarlige stillingen er utvilsomt en av de høyeste ledere i et firma eller en organisasjon. Hans hovedforpliktelse er for styret, og han har ansvaret for å gjennomføre selskapets mål og retningslinjer, samt de vedtak som styret har truffet.

Utforming og gjennomføring av investeringsprosesser

Et av hovedansvarlige for hovedinvesteringsoffisørene er å designe og gjennomføre en arbeidsinvesteringsprosess for sine firmaer. Dette er en bred funksjon som er svært kritisk for suksess eller svikt av investeringsselskaper. Gode ​​og effektive investeringsprosesser maksimerer ofte investeringsavkastningen. Denne rollen må også forenes med de valgte investeringsstrategiene. Det er godt over 30 forskjellige investeringsstrategier. Hvert investeringsselskap må bestemme hvilke strategier det håper ville maksimere fortjenesten til sine aksjonærer; Hovedinvesteringen offiser gjør slike bestemmelser for hennes selskap.

Asset Management

Overordnet investeringsoffiser tar beslutninger om kapitalforvaltningsstrategier som brukes til investeringsformål. Noen sikringsfondsforvaltere utfører funksjonen som sjefsinvesteringsoffiser, selv om større sikringsfondsselskaper utpeker en spesiell stilling for sjefsinvesteringen. Hedgefond som administrerer milliarder dollar til eiendeler for investorer, ofte ikke bare ansette sjefsinvesteringen, men også utpeke en assistent for å hjelpe sjefsinvesteringen i daglige investeringsbeslutninger av selskapet.

Asset Allocation Strategies

Chefsinvesteringsansvarlige er ansvarlige for daglige avgjørelser om hvilke nivåer av eiendeler som skal tildeles ulike investeringsvogner. Ofte, i vanskelige markedsforhold, kan fondforvaltere bestemme seg for å holde seg på siden og holde kontanter til markedsvolatiliteten går ut. Statsinvesteringer er også ansvarlige for å overvåke porteføljeallokeringsnivåer under visse markedsforhold.

Investeringsanalyse

Chief investment offiserer utfører og eller overvåker investeringsanalyse for sine selskaper. Investeringsselskaper trenger mye investeringsanalyse før tildeling av eiendeler til spesifikke porteføljer. Noen bedrifter har dedikerte investeringsanalytikere, og andre tildeler slike funksjoner til sjefsinvesteringer. Bedrifter må bestemme hvilke investeringsstrategier som skal brukes til handel. De utfører enten tradisjonell eller teknisk analyse eller forskning for å hjelpe dem med å identifisere utvide handelsmuligheter. Disse oppgaver er også tilordnet til sjefsinvesteringer.


Video: Disturbing Message To All Americans From Ex Defense Minister Of Canada