I Denne Artikkelen:

Hvem vi omgir oss med saker. Det går like mye for kolleger som det gjør for venner. Hvis du leter etter en snarvei for å finne ut hvem som er best å holde, kan samfunnsvitenskapen ha et svar.

Forskere på noen av Amerikas mest fremtredende handelshøyskoler har nettopp lansert en undersøkelse som undersøker troverdighet. Den mest solide egenskapsprognosen - mer enn noen av faktorene som går inn i personlighetsvurderinger - viser seg å være om man er utsatt for skyld. Dette er litt forskjellig fra folk som faktisk føler skyld: De som er skyldige, er mer sannsynlig å bekymre seg for om de har overtrådt eller er i ferd med å gjøre det.

"Folk som står høyt i skyldfølelse, føler seg større følelse av mellommenneskelig ansvar når de blir betrodd," ifølge en pressemelding, "og som sådan, er mindre sannsynlig å utnytte tilliten som andre plasserer i dem."

Dette er gode nyheter for å ansette ledere, selv om det kan være et følsomt tema for å oppsøke kandidatens screening. Det er også en nyttig rubrik i andre arenaer. Forskning som ble utgitt i fjor viste at finansanalytikere og hedgefondsforvaltere som viser empati, snarere enn sosiopati, fikk sine kunder den beste avkastningen på investeringen. Mindre intuitivt kan arbeidsgivere bruke disse dataene til å signalisere styrken i bedriftskulturen. Å holde alle arbeidstakere ansvarlige for deres oppførsel viser skyldfølelsen som de er, faktisk verdig institusjonell tillit. De som holder fast på, vil trolig opptre tilsvarende.


Video: Café (full-length movie)