I Denne Artikkelen:

Leie av en kommersiell eiendom følger med lover og forskrifter som er regulert av Kommerciel utleier og leietaker. Loven som er vedtatt, eksisterer for å beskytte leietakerens og utleierens rettigheter i en kommersiell leieavtale. Kommersielle eiendomsordninger har en tendens til å lene seg mer gunstig mot utleier, men forstå hvordan loven er skrevet kan hjelpe deg med å unngå problemer som en kommersiell leietaker.

Kommersiell utleier og leietaker: utleier

Finn ut leietaker og utleier rettigheter for kommersielle leieavtaler.

Leieavtalen

Boligleiere har spesiell dekning som angir om det er nødvendig med reparasjoner på eiendommen at leietaker kan holde leien inntil reparasjoner er gjort, eller kan trekke ut reparasjonsbeløpet fra leien. Kommersielle leietakere har ikke de samme rettighetene med mindre det er spesifikt angitt i leieavtalen at utleier og leietaker begge må signere. Det er viktig at du leser leieavtalen fra begynnelse til slutt for å sjekke vilkårene og betingelsene for leieavtalen. Fordi kommersielle leieavtaler kan være lange og komplekse, kan leietakere vurdere å ha en advokat eller eiendomsmegler handle på deres vegne, lese og gå over leieavtalen med dem.

Leieavtalen må inneholde vilkår og betingelser, pris og eventuelle spesielle vilkår for leietaker som leier bygningen eller rommet. Civil Code 1950.8 krever adresser "nøkkelpenger", som er når en engangsbeløp er betalt på forhånd av leietaker for å leie eiendommen. Hvis "nøkkelpenger" kreves, må det oppgis i leieavtalen. Hvis "nøkkelpenger" er tatt av utleier, men det er ikke adressert i leiekontrakten, anses ansvaret for ulovlig, og leietaker kan saksøke utleier for opptil tre ganger det beløpet de betalte.

Leieforbedringer

Ethvert arbeid som leietaker gjør for å legge til forbedringer på eiendommen må spesifiseres i leieavtalen og skal inkludere diagrammer. Ved lov skal eventuelle forbedringer eller arbeid betalt av leietakeren gjøres i henhold til koden der eiendommen er lokalisert og utføres av lisensierte entreprenører med tillatelser. Eventuelle forbedringer eller inventar som er festet til bygningen blir eiendommen til utleier, selv om leietaker betalte for det, med mindre det er spesifikt skissert i leiekontrakten at leietaker kan ta varen eller inventaret når han forlater eiendommen.

Feil og reparasjoner

I henhold til en kommersiell leieavtale er utleier ansvarlig tak- og ytterveggreparasjoner. Leietaker er ansvarlig for alt annet. Dersom en utbedring som er utleierens ansvar er nødvendig, må leietaker gi beskjed til utleier. Utleier har 30 dager til å starte reparasjonen, men reparasjonen trenger ikke å være fullført innen 30-dagers perioden. Hvis feilen forårsaker skade på forretningseiendom, er utleier ikke ansvarlig.

Leie øker

Hvis det er månedlig leieavtale, krever loven utleier å gi leietaker en 60-dagers varsel hvis leieøkningen overstiger 10 prosent av dagens leiebeløp for hele året. Loven er skrevet på denne måten for å gi leietakere nok tid til å finne et nytt sted for sin bedrift hvis de ikke har råd til leie etter renteøkningen.

Utkastelse

Den primære grunnen til at en kommersiell leietaker skal utsettes, er at han ikke betaler leien. Kodeksen for sivile prosedyre § 1161.1 tillater utleier å starte utkastelsesprosedyrer selv om leietakeren har betalt med 20 prosent. For eksempel, hvis leiebeløpet er $ 1200 og du betaler $ 1000 og skylder $ 200, har huseieren rett til å starte utkastelsesprosessen etter at du har gitt beskjed om å betale. Kommersielle leieavtaler krever vanligvis en varsel på 5-10 dager fra utleier til leietaker om at leietaker er i strid med leieavtalen for manglende betaling.


Video: The Vietnam War: Reasons for Failure - Why the U.S. Lost