I Denne Artikkelen:

Fra og med torsdag er Rhode Island den fjerde staten for å gjøre samfunnsskolen fri. Det følger i foten trinnene i New York, Oregon, og Tennesse.

Fra begynnelsen av høsten vil det splitter nye Promise Scholarship dekke undervisning for studenter ved Community College of Rhode Island, uavhengig av den studenten og deres familie inntekt. For å være kvalifisert for stipendiet, må studentene være innbyggere i staten Rhode Island og har uteksaminert fra videregående skole den forrige våren. Mens de er påmeldt på Community College of Rhode Island, må de være heltidsstudenter og opprettholde en GPA på minst 2,5.

Disse bestemmelsene bære umiddelbart et visst antall studenter så mange nåværende studenter er ikke fylletid, og mange av de som begynner på fellesskolen, høstet høsten sin videregående skole før i fjor. Likevel er det anslått at 1200 til 1300 kommer til å bruke stipendiet i høst.

Den $ 2,8 millioner som vil gå mot disse utbetalingene kommer som en del av statens budsjett. New Yorks lignende program vil også bli lansert i høst. Oregon og Tennessee-programmene begynte i henholdsvis 2016 og 2015.

Mens vi må vente til programmets lansering for å se nøyaktig hvordan den utfolder seg, er det spennende å se flere stater som følger med på kostbar utdanning.


Video: