I Denne Artikkelen:

Byggelånsrente for boliglån beregnes annerledes enn rentenivået for faste lån. Byggelånsrenten er ikke fastsatt, men "flyter" opp eller ned i byggeperioden, mens permanente lån er basert på langsiktige renter.

Konstruksjon Lånfrekvens Vs. Permanent lånefrekvens: permanent

Rentesats.

Bygg Lån Finansiering

Byggelån finansieres nesten alltid av finansinstitusjoner som banker og kredittforeninger. Finansinstitusjoner vurderer byggelån på kort sikt siden konstruksjonen er typisk fullført i 12 måneder eller mindre. Byggelån anses også å være risikabeltere enn permanente lån, siden mange ting kan gå galt under bygging og finansinstitusjonen kan bli sittende fast med et halvfabrikat. Både den kortsiktige karakteren av lånene og den økte risikoen knyttet til byggelån faktor i renten.

Amortisering vs Ikke-amortisering

Konstruksjon Lånfrekvens Vs. Permanent lånefrekvens: permanent

Amortisering betyr redusert saldo.

Når du får en 30-årig eller 15-årig boliglån på ditt hjem, er det det som kalles et amortiserende lån. Det betyr ganske enkelt at en del av rektor blir betalt hver måned sammen med interessen. Hver måned setter balansen på lånet ned og ved utgangen av låneperioden vil lånet bli fullstendig betalt.

Et ikke-amortiserende lån betyr at ingen rektor blir tilbakebetalt i løpet av lånet, og hele saldoen er fortsatt på plass ved utgangen av låneperioden. Slike lån er også kjent som rentebærende lån. Byggelån er rentebærende lån.

Byggelån

I motsetning til et fast boliglån, er midlene til byggelån ikke utbetalt ved stengning. Vanligvis vil finansinstitusjonen utbetale 10 prosent av lånebalansen ved å lukke for å dekke planer, tillatelser og andre innledende byggekostnader. Resten av lånebalansen er plassert i et lånefond og utbetalt til låner da hver fase av byggingen er fullført.

Lånesaldo under bygging

Konstruksjon Lånfrekvens Vs. Permanent lånefrekvens: basert

Boligbygging.

Som låner må du bare betale renter på mengden av utbetalte midler, og du vil bare bli forventet å betale renter og ingen av rektor. For eksempel, hvis lånebeløpet er $ 200 000 og finansinstitusjonen bare har utbetalt 10 prosent av midlene ($ 20 000), betaler du bare renter på $ 20 000. Renter faktureres ved utgangen av hver måned og er basert på gjennomsnittlig lånebeløp som er utestående i løpet av måneden.

Flytende priser

Byggelånrenter "flyter" i byggeperioden. Float betyr at frekvensen vil endres når en spesifisert indeks, som for eksempel prime rate, endres. Hovedprisen er publisert i Wall Street Journal og refererer til frekvensbankene tar betalt til sine beste kunder. Anleggsrenten er generelt sett til hovedrente pluss 2 prosent. Så hvis hovedrenten er 2 prosent, vil du bli belastet totalt 4 prosent.

Hvis hovedkursen økes til 2,5 prosent, vil den beløpet som er belastet på lånet økes til 4,5 prosent for gjenværende løpetid eller til premiekursen endres igjen.

Permanente lånrenter

Konstruksjon Lånfrekvens Vs. Permanent lånefrekvens: boliglån

Fast.

Siden faste boliglån er 15-30 år, er renten på faste boliglån knyttet til rentene på langsiktige statsobligasjoner. Investorer som kjøper langsiktige investeringer krever en rente som de anser å være lønnsomme på lang sikt. Disse prisene er satt ved å by på finansielle markeder, og har variert de siste 20 årene fra 5 prosent helt opp til 16 prosent avhengig av økonomiske forhold.

For deg som låner betyr et fastrent boliglån at du betaler samme rente i løpet av låneperioden, uansett hvor mye renten kan endres i finansmarkedene.

Den korte og den lange av den

Så vi ser at en låneinteresse er basert på kortsiktige priser som reflekterer kortsiktige karakter av byggelån, og en fast boligrente er basert på langsiktige renter som reflekterer lengre varighet av faste lån.


Video: