I Denne Artikkelen:

I bankvirksomhet kalles transaksjoner som gjøres på en innskudders bankkonto som reduserer balansen på kontoen, debiteringer. Debetrente er renter på en konto som er overført.

Definer Debetrente: debetrente

Debetrente refererer til gebyrer belastet på overført bankkontoer.

belastninger

Enhver transaksjon som fører til at en bankkonto reduseres er en debet. Debitter inkluderer cleared sjekker, debetkort transaksjoner og avgifter. Kreditt er eventuelle transaksjoner som øker en innskudders konto.

overtrukket

Når en bankkonto blir overført, kan en bank belaste innskyterens avdragsrente. Alle finansinstitusjoner har ulike retningslinjer for debetrente. Noen banker krever kun serviceavgift for kontoer som er overført.

beregning

Hvis debitorrenten er 12 prosent og en konto er $ 100 overført, er debitrenten belastet kontoen tre cent per dag. Det beregnes ved å dele $ 100 ganger 12 prosent og dele det med 365 dager.

motregning

Mange finansinstitusjoner tilbyr kontonavvik, slik at kundene kan unngå å betale debetrente. Ved utligning blir kontokontoer kompensert av penger kunden har på en sparekonto. Med dette blir ingen avdragsrente belastet så lenge kunden har nok penger på sin sparekonto for å dekke overtrekk.


Video: