I Denne Artikkelen:

Forbrukerne kjøper forsikringspolicyer for å beskytte seg mot tap. Politikk kan kjøpes for å betale for skade på et hjem eller en bil, for medisinske utgifter eller for tap av liv. Forsikringsagenter gir forsikringspenger til potensielle kunder for å oppgi kostnadene og betingelsene for å kjøpe en forsikring fra deres respektive selskap. I de fleste tilfeller er jo høyere risikoen for tap, desto høyere koster forsikringen.

Definisjonen av en forsikring sitat: sitat

Forsikringsnotater er ikke bindende og anses ikke som virkelige retningslinjer.

Typer forsikringspolicyer

Forsikringspolitikkens behov for forbruker vil diktere typen forsikringsattest han eller hun mottar. Sitater tilbys av forsikringsprofessorer som har lisens til å selge eiendeler og ulykker, liv og helse og personlige forsikringspolicyer. Forbrukerne kjøper eiendoms- og ulykkesforsikring for å beskytte eiendeler som bil eller hjem. For å supplere medisinske utgifter, er helseforsikring dekning tilgjengelig. Livsforsikringer beskytter familier økonomisk i tilfelle en kjærs død.

Informasjonsinnhenting

Forsikringsagenter må samle viktig personlig informasjon om en potensiell kunde for å bestemme risikonivået de vil anta ved å gi en forsikring. I et hus eiers eller bilforsikring sitat, er det nødvendig å skaffe seg opplysninger om tidligere krav innlevert av forsikrede for hendelser som tyveri, autoulykker eller brann. Finansiell ansvar informasjon som kreditt og arbeid historie blir brukt mer og mer i forsikring sitater. Det kan være nødvendig for en forsikringsagent å samle klientens fødselsdato og personnummer for å gi et tilbud.

Klienthistorikk

En kundes historie er en stor del av tilbudsprosessen, og vil bidra til å avgjøre prisen og vilkårene i forsikringspolicyen. Kjørhistorie spiller en viktig rolle i et bilforsikrings sitat fordi det gir agenten en indikasjon på hvilken type sjåfør en potensiell klient er. Jo større risiko en sjåfør er villig til å ta, vanligvis jo høyere forsikringspremien blir. Livsforsikring sitater krever innhenting av opplysninger om kundens medisinske historie, nåværende medisinsk tilstand, livsstil, yrke og eventuelle ekstrautdanningsprosjekter som anses å være farlige eller livstruende.

Underwriting writing~~POS=HEADCOMP

Forsikringsprosessen i forsikringsprosessen tar hensyn til faktorer som bestemmer hvor stor risiko forsikringsselskapet vil påta seg ved å tilby en policy til en potensiell kunde. Underwriters beregner risikoen for risiko ved å vurdere visse risikofaktorer. Noen risikofaktorer inkluderer klientens alder, kjøreoppføring, kreditthistorie, medisinsk tilstand og tidligere forsikringssaker innlevert. De fleste forsikringsselskaper har strenge garantistyringsretningslinjer for å anta kun risikonivået de er komfortable med.

betraktninger

Forsikring sitater er ikke det samme som forsikringspolicyer. Sitater er ikke-bindende, noe som betyr at begge parter, forsikringsselskapet og forbrukeren ikke er forpliktet til å utføre noen plikter som følge av å ha gitt eller mottatt et tilbud. Sitater er kun til informasjonsformål. Et tilbud kan bli en forsikringskontrakt når begge parter er enige om vilkårene i politikken. Dette krever at et selskap samtykker i å gi en forsikring og forbrukeren godtar å betale de nødvendige premiene for å holde politikken aktiv.


Video: The power of vulnerability | Brené Brown