I Denne Artikkelen:

Tilgrensende eiendomseiere er eiere av fast eiendom knyttet til en felles grense. Eiendommen kan være privat, offentlig (eid av regjeringen), kommersiell (inkludert industriell) eller bolig.

Definisjon av sammenhengende eiendomsbesitter: eller

Relevans

Kontinuerlig eiendoms eierskap er relevant når en eiendoms eier kan negativt påvirke eller krenke rettighetene til en tilstøtende eiendomseier. Eksempler på negativ innvirkning eller brudd kan inkludere hvordan noen vil bygge på eiendommen deres (bygging av en underavdeling, hotell, temapark eller dyrehytte). Også relevant ville være bruk av kjemikalier og plantevernmidler dersom eiendommen var gårdrelatert.

Arbeidsoppgaver

Tilgrensende eiere bør utvide god trosarbeid for å varsle andre eiere om enhver endring eller konstruksjon som kan bære negativ innvirkning. For eksempel, hvis en grunneier bestemmer seg for å bygge en underavdeling på eiendommen hans, vil han sannsynligvis sende et sertifisert brev til alle sammenhengende eiendomsbesittere for å gi dem råd om hans hensikt. Han ville gjøre dette fordi utviklingen kunne få innvirkning på eiendomsverdiene til de andre tilstøtende eierne.

betraktninger

Visse statslover endrer definisjonen av sammenheng. For eksempel, i South Carolina, er tilstøtende eiendom ikke null hvis eiendommen er adskilt av en vann eller en myr. Imidlertid krever de fleste stater at egenskaper skal være i faktisk kontakt for å bli ansett sammenhengende.


Video: Zeitgeist Moving Forward [Full Movie][2011]