I Denne Artikkelen:

"Forsikringsrenter" er et generisk uttrykk som brukes i uformell samtale som ofte refereres til som forsikringspremier av leverandører. Det er priskjøpene som betaler for å skaffe seg en viss forsikringsbeskyttelse.

Definisjon av forsikringspriser: brukes

Risikoen for utbetaling er en hovedfaktor i fastsettelsen av forsikringsrenten.

Grunnleggende

Forsikringsrenter er basert på en rekke faktorer. Priser varierer fra ett produkt til det neste og er vanligvis oppgitt som prisen per år eller måned for en bestemt mengde dekning.

Vurdere faktorer

Faktorer som brukes til å avgjøre forsikringsrenten varierer etter spesifikke produkttyper (hjemme, auto, kommersiell osv.), Men gjelder generelt risikonivået som leverandøren og beskyttelsesnivået tar. Jo større risikoen for utbetaling på politikken er, jo mer betaler du for å kompensere for risikoen.

fordeler

Forsikringsrenter, eller premier betales av forbrukere eller bedrifter i bytte for en garanti for kravutbetaling for en overdrevet begivenhet. Verdien av en forsikring er en sammenligning av hvor mye du betaler mot den immaterielle trygghet og beskyttelse du mottar i retur.


Video: