I Denne Artikkelen:

Når et privatforetak selger aksjer til en investor, gjennomføres transaksjonen i henhold til vilkårene i en skriftlig kontrakt kjent som en tegningsabonnement. En abonnementsavtale beskytter investoren fordi det krever at selskapet selger aksjene til en avtalt pris, selv om selskapene vanligvis beholder retten til å trekke seg ut av salget av visse grunner. Investorer er beskyttet ved å få prisen og andre vilkår skriftlig.

Gjør bedriften enklere.

Abonnementsavtaler fastsatte vilkår for salg av aksjer i privateforetak.

Funksjoner i Stock Abonnementsavtaler

Både enkeltpersoner og bedrifter kan kjøpe aksjer i et ikke-offentlig selskap under en aksjeabonnement. Selskapet som utsteder aksjene, godtar salg av et spesifisert antall aksjer til en angitt pris. Investoren godtar vilkårene og kjøper aksjene til den angitte prisen ved å signere avtalen. Tegningsavtaler inkluderer bestemmelser som overholder lover som regulerer private selskaper i stedet for verdipapir- og børsregler som regulerer børsnoterte selskaper. Aksje abonnementsavtaler forbyr vanligvis salg av aksjene vekk fra utstedelsesselskapet og krever at investorer holder fortegnelser fortrolige. Vanligvis kan investorer ikke konkurrere med selskapet eller prøve å lokke kunder bort.


Video: