I Denne Artikkelen:

Erstattelse av interesser er et begrep som brukes i forsikringspolicyer som sier at forsikringen gjelder for hver forsikret person som om hver hadde en egen forsikringspolicy. Denne policyen dekker en forsikret person mot en annen på samme policy.

Separate retningslinjer

Erstendighetsinteresser behandler hver forsikret person som om han eide sin egen forsikringspolise. Denne typen klausul finnes i de fleste typer forsikringsplaner, inkludert bil, næringseiendom og villaeiers.

Ansvar

Denne typen klausul i en forsikringspolise holder hver forsikret part atskilt fra hverandre. Med andre ord er en forsikret person ikke ansvarlig for en annen ulykkes eller krav fra en annen forsikret. Personen uten ulykken eller kravet holdes uten skade på noen måte.

Tolkning

Mange rettssaker har skjedd der dette spørsmålet om interesser er avtalt. Begrepet er i stand til varierende tolkninger. Hver stat og forsikringsselskap har sin egen innflytelse på denne paragrafens betydning.


Video: