I Denne Artikkelen:

Hvert år, alder og slitasje på verktøy, reduserer verdien fra de opprinnelige kjøpsprisene. Avskrivninger anslår nåverdien av et verktøy basert på alder og erstatningskostnad. Avskrivning av kostnaden for verktøy på skatter tillater små bedrifter å maksimere sin fradragsberettiget godtgjørelse hvert år.

En avskrivningsveiledning for verktøy: verktøyene

Bruk og alder avskriv verdien av verktøyene.

Avskrivningsformel

Beregning av avskrivninger tar hensyn til en erstatning for verktøy og dens alder for å bestemme hva den nåværende kontantverdien er. Formelen for dette er faktisk kontantverdi = erstatningskasseverdi - (avskrivningsgrad Erstatningsverdi Alder).

Fradragsformel

Hvert år har du lov til å beregne avskrivningen på verktøyene dine for å trekke en del av kostnaden fra skattene dine. For å beregne fradragsbeløpet, multipliserer kjøpesummen på verktøyene med avskrivningsrenten. Hvis et verktøy brukes til bare å velge måneder gjennom hele året, reflekteres dette ved avskrivning av årlige avskrivninger. Del antall måneder det ble brukt av 12, og bruk denne formelen til å beregne ditt nye fradrag: Innkjøpspris Avskrivningsgrad (Måneder brukt / 12).

Avskrivningsfrekvens og nyttige år

I henhold til nettsiden for Claims Pages, for bruk av verdifulle eiendeler, har manuelle og elektriske verktøy begge en levetid på 20 år og en årlig avskrivningsgrad på 5 prosent.


Video: