I Denne Artikkelen:

Både Medarbeidernes Forsikringsfond startet i 1951, og Central Provident Fund, etablert 1. juli 1955, gir pensjonsfond til lønnede arbeidstakere i tillegg til hjelp med bolig og medisinske utgifter. EPF er utviklet for lønnede personer i Malaysia og India, mens CPF-planen er for arbeidstakere i Singapore. Det er forskjeller i bidragsbeløpene, og hvor mye og når pengene kan trekkes tilbake.

Asiatiske venner har kaffe på hjem veranda

EPF og CPF hjelper visse lønnede arbeidere å forberede seg på pensjonering.

EPF og CPF forskjeller

En medarbeider som deltar i EPF-programmet har mulighet til å bidra med 12 prosent eller mer av hennes lønn mens arbeidsgiveravgift er fastsatt til 12 prosent fra og med 2015. Med CPF-programmet bidrar en arbeidstaker med en fast 20 prosent av hennes lønn og arbeidsgiverbeløpet kan variere, begynner med 15,5 prosent i 2013. I henhold til EPF-programreglene kan arbeidstaker trekke tilbake noen av hennes bidrag ved 50 år, men hun må forlate minst 40 prosent av fondets totale inntil hennes dato for pensjonering. Dette er forskjellig fra CPF-programmet, hvor bidragsyteren fra 2013 måtte ha minst S $ 117 000 i kontoen før noen uttak kan gjøres. EPF programmidler er investert i en variabel av finansielle kjøretøy, mens CPF-programmidler er investert bare i statsobligasjoner.


Video: Humans Need Not Apply