I Denne Artikkelen:

Futures trading er attraktivt på grunn av det mangfoldige utvalg av råvarer og finansielle produkter med terminkontrakter og det meget likvide markedet i mange futures. Fremtidshandlere kan skape overskudd på kort til mellomlang sikt i varer som mais, soyabønner, olje og bensin, samt aksjeindekser, renter, valutaveksling og obligasjoner. For nye eller ukjente forhandlere er det imidlertid noen forskjellige ulemper for futures trading.

Ulempene ved Futures Trading: eller

Hvete er en av mange muligheter for futures trading.

Fare for innflytelse

Futures kontrakter kan kjøpes eller selges med en margin innskudd som vanligvis er 5 til 10 prosent av kontraktsverdien. Dette innebærer at futures gir et løfteforhold på fra 10 til 1 til 20-til-1 på prisbevegelsen til den underliggende varen eller instrumentet. Hvis en handelsmann velger feil retning for en futureskontrakt, kan han miste en stor del eller hele innskuddsmarginen på kort tid. Det høye nivået av løftestang som tilbys av futures trading er et dobbeltkantet sverd, og næringsdrivende må kunne overvåke hennes handler til enhver tid og være klar til å lukke handelen før tapene blir for store.

Kompliserte produkter

Futures kontrakter er kompliserte og kan være vanskelig for nye handelsmenn å forstå. Hver kontrakt har en annen størrelse og forskjellige prisbevegelsesbeløp. For eksempel er en mais kontrakt for 5000 busker med mais og en tick i prisendring er verdt $ 12,50; Råolje er for 1000 fat og et kryss er $ 10; 10-årige statsobligasjons kontrakter er for $ 100.000 og en tick er verdt $ 15.625. Traders må også forstå siste handelsdatoer og mulige leveringsalternativer. Futures handles kun med meglere som er registrert hos Commodity Futures Trading Commission, og kan ikke handles med faste meglere.

Prisgrenser

Mange varer har en daglig grense for hvor mye prisen kan endres. Hvis en vareverdi endres raskt, vil den raskt nå grenseverdien hver dag, og handlende vil ikke kunne fortsette å handle. En futureshandler som er fanget på feil side av en handelsgrensebevegelse, går hver dag fast i kontrakten med få muligheter for å stoppe tapene.

Stort innskudd for nye handlere

Futures kontrakter er for store mengder av underliggende vare eller instrument. Selv om marginkravet er en liten prosentandel av kontraktsverdien, kan dollarbeløpet være stort for nye investorer. For eksempel er margin innskudd på en S & P 500 kontrakt $ 28.125. Selv e-mini S & P 500 kontrakten krever et innledende innskudd på $ 5,625. Disse beløpene kan være for store for den nye handelsmannen som prøver å lære futures trading.


Video: Lær å bruke ETF til trading og investering