I Denne Artikkelen:

Google og Apple Computers er vellykkede eksempler på fordelene ved å la andre selskaper fungere som pionerer i produktmarkeder. Snarere enn å bli tvunget til å avverge slangene og pilene som de første bevegelsene må tåle, oppnår noen senere bevegere langsiktig suksess ved å lære av andres handlinger. Disse to selskapene lærte først fra andre om produktdesign, forbrukersmake, potensiell markedsstørrelse og produksjonsteknikker. Først da utviklet de produkter og prosesser som gjorde dem en bedre. Men å være en senmodig har dess ulemper også.

forretningsmannens hånd trekker utstyr til suksess

Late movers tilbyr ofte særegne produkter for å tvinge forbrukerne til å vurdere noe nytt.

Late Mover Theory

Tidspunktet for et selskaps oppføring til et nytt marked bestemmer risikoen, mulighetene og miljøet som avventer det. Følgelig påvirker markedsinngangstidspunktet - førstegangsfører, andre bevegelsesmotor eller siste mover - selskapets markedsmakt, strategiske muligheter og fortrinnsrett, som hver har innflytelse på selskapets avkastning.

Pioneer kjøper leverandørforpliktelser

Ingen andre selskaper som konkurrerer om nøkkelressurser, kan pionjeren fra industrien skaffe seg forpliktelser fra leverandører for råvarer, ny teknologi og distribusjonskanaler. Disse forpliktelsene gir den første motoren en kostnadsfordel og en ulempe for senkeren som betaler høyere priser på tilgang til ressurser. Tidlige markedsdeltakere har for eksempel en større samling av anlegg, distribusjonsnett, patenterbar teknologi, naturressurser og ansattskompetanse som du kan velge enn å gjøre for sent.

Konkurrent setter produktstandarden

Førstegangsførere angir standarden for bestemte produkter eller tjenester i en bransje, og det er vanskelig å konkurrere med en subjektiv standard, som for eksempel en manns følelse av en bestemt bil. Også, imitasjon er dyrt, og lagene mellom første forskning og utvikling og produktinnføring kan være omfattende.

Sent Mover må spille Catch-up

Å gjøre et første trekk inn i et marked er lik en forebyggende streik, fordi den skaper en ledelse for det banebrytende selskapet. Disse første movers har høye priser på gjentatte kjøp, effektive markedsføringsprogrammer og voksende salg. Å oppnå markedsandel gjennom imitasjon er vanskelig for en senmodig. Derfor kan forsinkeren forsøke å designe innovative nye produkter for å tiltrekke seg kunder, noe som kan være dyrt.

First Mover tjener forbrukerlojalitet

Kundetilfredshet for banebrytende produkter har en tendens til å være større enn for late mover-produkter. Den tidlige moverens marked og konkurranseposisjon er forankret av denne lojaliteten. Betydningen av kundeloyalitet til første movers er demonstrert av suksessen til Citibank og Bank of America i Sør-amerikanske land.

Første mover skaper opptaksbarrierer

Første movers kan skape tilgangsbarrierer til markedene de tjener. For eksempel etablerte Citibank og Bank of America slike barrierer i Sør-Amerika ved å anskaffe lokale banker, samarbeide med Visa International og utarbeide nye bankmetoder, som for eksempel Internettbank. Disse inngangsbarrierer frarøper senere flyttere av de mer praktiske og lønnsomme måtene å komme inn i et nytt marked.


Video: