I Denne Artikkelen:

I motsetning til en personlig sjekk, er en kasserer sjekket med bankfonde i stedet for midlene i din personlige sjekkkonto. Imidlertid gir du banken midler til å dekke kasserens sjekk ved kjøpstidspunktet, enten med kontanter du førte inn i avdelingen eller midler trukket fra en bankkonto du har der.

Kassaens sjekke Distinguished

Rapportering til IRS

Skritt

I samsvar med bankhemmelighetsloven må finansinstitusjoner som mottar $ 10.000 eller mer fra en kunde i bytte for en kassererkontroll eller annet omsettelig instrument, må rapportere transaksjonen til IRS. Dette er sant om tærskelen på $ 10 000 ble oppfylt under en enkelt transaksjon eller i løpet av flere relaterte transaksjoner. Hvis du for eksempel kjøper en kasse på $ 5 000 kasser, er banken ikke sannsynlig å rapportere transaksjonen. Hvis kasseens kontroll er en av flere, og medfører totalbeløpet på transaksjonen til $ 10.000 eller mer, må banken rapportere transaksjonsserien. Banken kan også rapportere kontoen din på $ 5.000 kasserer hvis transaksjonen vises mistenkelig, selv om du ikke engasjerer seg i andre transaksjoner.


Video: