I Denne Artikkelen:

Noen ideelle organisasjoner er små og har bare en håndfull medarbeidere, mens andre opprettholder en arbeidsstyrke som nummererer i hundrevis eller tusenvis. NPO, inkludert 501 (c) (3) veldedige organisasjoner, er unntatt fra inntektsskatt. Spesielle skatteregler gjelder i enkelte tilfeller for ansatte. Alle ikke-statlige organisasjoner er imidlertid fortsatt ansvarlige for å samle inn lønnsskatt, overføre pengene til Internal Revenue Service og statlige myndigheter og for å gi riktig dokumentasjon.

Skriv skjema W-2 Lønn og skatt

Nærbilde av W-2 skjema.

En ansatt er en ansatt

Ifølge IRS, må alle arbeidsgivere utstede W-2 skjemaer til ansatte hvert år, inkludert NPO. Religiøse organisasjoner kan velge å fritage noen ansatte, for eksempel prestene, fra å delta i sosial sikkerhet. Disse religiøse arbeidsgiverne trenger ikke å trekke sosialsikkerhetsskatt fra en ansattes lønn eller betale det tilsvarende arbeidsgiverbidraget. Men religiøse NPOer er fortsatt forpliktet til å samle statlige og føderale inntektsskatter og utstede hver ansatt en W-2. IRS-regler krever at arbeidsgivere sender ut W-2-skjemaer tidlig nok til at de kommer fram til ansatte innen 31. januar.


Video: Tony Robbins's Top 10 Rules For Success (@TonyRobbins)