I Denne Artikkelen:

For føderale skatteformål betyr "bruttoinntekt" som definert av Internal Revenue Service all inntekt som ikke er skattefri. En del av dine trygdeordninger vil bli regnet som en del av bruttoinntekten din for året hvis du er gift innlevering separat, eller om halvparten av dine trygdeordninger, pluss noen av dine andre bruttoinntekter og skattefrie renter for året overskrider grensen for arkiveringsstatusen din.

virksomhet

Opptil 85 prosent av trygdeordninger kan inkluderes i bruttoinntekt.

Beregning av den medfølgende delen

Ikke alle dine trygdpenger teller som bruttoinntekt. Ifølge administrasjonen for sosial sikkerhet betaler ingen skatt på mer enn 85 prosent av hennes trygdeordninger. Fra og med 2014, hvis din samlede inntekt faller mellom $ 25.000 og $ 34.000 hvis du er singel, eller $ 32.000 og $ 44.000 hvis du er gift innlevering i fellesskap, kan inntil halvparten av dine fordeler bli inkludert i din skattepliktig inntekt. Hvis inntekten overskrider disse områdene, kan inntil 85 prosent av fordelene dine bli inkludert.


Video: