I Denne Artikkelen:

Bedrifter bruker ansattes aksjeeiendomsplaner og ansattes aksjekjøpsplaner som en del av deres ytelsesprogram. En ESPP tillater ansatte å sette en del av sine lønnsslipp til side for å kjøpe selskapsbeholdning til en nedsatt pris. ESOPs er innskuddsbaserte planer som fungerer på samme måte som 401 (k) planer.

Aksjemarked

ESOP og ESPP bruker begge selskapsbeholdning som en måte å belønne ansatte på.

Eie

En ESOP er ment å gi fordeler etter at en ansatt har gått, mens en ESPP gir umiddelbare belønninger. ESPP-deltakerne eier aksjene umiddelbart. ESOP-deltakere eier aksjer kjøpt med egne bidrag, men arbeidsgiverkjøpte aksjer stammer over en planlagt periode.

Skattefordeler

ESPP-deltakere blir ikke beskattet av rabatten de mottar på tidspunktet for deres aksjekjøp. Dersom aksjene til slutt selges til en høyere pris, vil kapitalgevinstskatt gjelde for fortjeneste opptjent på salget. Aksjer i en ESOP kjøpes med penger før skatt, slik at ansatte betaler mindre skatt mens han jobber. Når aksjene trekkes tilbake ved pensjonering, vil hele beløpet av fordelingen bli beskattet.


Video: Employee Stock Purchase Plans (ESPPs): Taxes