I Denne Artikkelen:

Utvekslingsnotater og konvertible notater kalles strukturerte produkter - en ferdigpakket investeringsstrategi basert på derivat som sikkerhet - i finansmarkedene. Både de utvekslings- og konvertible notene er knyttet til en underliggende sikkerhet som normalt er en bestemt aksjeklasse i et selskap.

Utvekslingsnotater

En utvekslingsnotat er en gjeldssikkerhet som innehaveren kan utveksle til en viss pris for aksjekapital i et selskap som ikke er det samme selskapet som utstederen av notatet. Antall aksjer innehaveren mottar og prisen på de samme aksjene bestemmes ved tidspunktet for utveksling av noter.

ConvertIble Notes

Et konvertibelt notat er en gjeldssikkerhet som gjør at innehaveren kan konvertere den til aksjer i selskapet som har utstedt notatene. Notene er vanligvis konvertible på forfallstidspunktet. Innehaveren av et konvertibelt notat mottar renter på seks måneders basis og kan selge notatet i det åpne markedet.

forskjeller

Hovedforskjellen mellom et konvertibelt notat og en utvekslingsnotat er at utstederen bestemmer når en utvekslingsnotat utveksles for aksjer, mens konvertibelt notat omregnes til aksjer eller kontanter på notens løpetid.


Video: AGS Hardware Show | HP Probook 430 - Elitebook 840 - Elitebook x360 1030