I Denne Artikkelen:

Normalt er virkelig verdi den nåværende prisen som en eiendel kan selges på det åpne markedet. Bokført verdi representerer vanligvis den faktiske prisen som eieren betalte for eiendelen. De to prisene kan eller ikke samsvarer, avhengig av typen aktiv. Forskjellen mellom bokført verdi og virkelig verdi er en potensiell gevinst eller tap. Det er ingen måte å vite hva du vil ha til du selger aktiva.

Tomt til salgs tegn

x

Bokført verdi

Den bokførte verdien av en eiendel er den prisen du betalte minus eventuelle avskrivninger i verdien av eiendelen. Bokført verdi enten forblir den samme eller faller.

Virkelig verdi

Nåværende pris på det åpne markedet stiger og faller avhengig av flere faktorer som ikke har noe å gjøre med bokført verdi av eiendelen din. Det kan øke eller redusere etter at du har kjøpt aktiva.

Andre hensyn

Virkelig verdi er brukt til å regne ut erstatningskostnad. Bokført verdi brukes ikke når du erstatter eiendeler eller beregner mengden forsikring som trengs på dine nåværende eiendeler, da erstatning av en eiendel innebærer å kjøpe det til markedspris. Virkelig verdi indikerer om eiendelen din er priset for høyt eller for lavt.


Video: