I Denne Artikkelen:

Federal Housing Administration forsikrer boliglån til låntakere med lave og moderate inntekter, samt låntakere med kredittutfordringer. FHA-lån skiller seg fra de strenge tegningsretningslinjene for konvensjonelle lån, det vil si ikke-statsgaranterte lån. Låntakere med tidligere konkurs kan fortsatt kvalifisere for et FHA-lån dersom de har fulgt gjennom domstolens vilkår og betingelser. De kan til og med kvalifisere etter en kapittel 13 oppsigelse under visse omstendigheter.

Det grunnleggende

En kapittel 13 konkurs innebærer å gjøre betalingsordninger og betale av gjeld uten å miste eiendommen. I motsetning til likvidasjon konkurs, krever det debitor å opprettholde en betalingsplan fastsatt av domstolsforvalteren før uttaket.

I motsetning til en konkursutslipp, hvoretter samlere ikke lenger kan gjenopprette betalinger, oppstår en avskjøring når noe går galt, og saken kan ikke fortsette mot utslipp. Konkurs svindel, ubesvarte betalinger og tapte tidsfrister kan føre til at en kapittel 13 konkurs avskediges. I noen tilfeller kan debitor velge å velge avskedigelse i stedet for å fortsette saken.

Krydder Krav

FHA kan forsikre et lån til en låner etter utslipp av kapittel 13 dersom minst to år har gått, har låntakeren gjenopprettet god kreditt og gjort alle betalinger i tide siden utløpsdatoen. Den samme toårige krydderegelen gjelder for kapittel 13 oppsigelse, fra datoen den ble avskediget. Igjen må FHA-garantisten dokumentere at låntakeren har brukt kreditt ansvarlig siden saken avskediget.

betraktninger

FHA kan vurdere en låner for forsikring før utslipp eller oppsigelse av kapittel 13 konkurs dersom hun har gjort alle utbetalinger i tide og tilfredsstillende for minst ett år i utbetalingsperioden; og konkursforvalteren gir skriftlig tillatelse til debitor til å inngå kjøp eller refinansieringstransaksjonen.

Advarsel

Et flertall av FHA-søknader sendes til godkjenning via byråets automatiserte tegningsprogram, teknologi tilgjengelig for godkjente långivere. Systemet kan generere en "Godkjenn / kvalifiserbar" vurdering etter en konkurs i kapittel 13, men hvis konkursen ikke er utladet i minst to år, må långiveren nedgradere lånet til "Refer" status for videre evaluering med FHA Direct Endorsement garantist.

DE-garantien underretter manuelt lånet, generelt med mer granskning. Låntakeren må sende et forklaringsbrev angående årsaken til innlevering av kapittel 13 og årsaken til avskedigelse. Endelig godkjenning eller avvisning er på underkonsulentens skjønn.


Video: