I Denne Artikkelen:

US Department of Agriculture, eller USDA, har bestemt at 30 prosent av hver husstands månedlige inntekt blir brukt på mat. Familier hvis inntekter er så lave at det ikke er 30 prosent igjen etter regninger for mat, kan kvalifisere seg til matfrimerker. For å se om en familie kvalifiserer, beregner Tennessee Department of Human Services eiendeler, brutto og netto inntektsbeløp.

Matstempelberegning i Tennessee: familie

Inntektsretningslinjer og ytelsesbeløp er avhengig av husstandsstørrelsen.

Husholdningsmedlemmer

En person kan gjøre $ 1 174 i måneden i total inntekt for å kvalifisere seg til matfrimerker, mens en familie på åtte kan få $ 4,010, ifølge USDA. Grensene som er satt på plass, gjenspeiler hvor mange personer som skal tilbys innen husholdningen. Folket i et hjem, noen ganger kalt "matstempelgruppen", trenger ikke å være relatert eller i et forhold som kvalifiserer som en familie. Så lenge de lever og tilbereder mat sammen, er de en enhet, ifølge Tennessee Department of Human Services.

Beregning av bruttoinntekt

Din saksbehandler, eller den personen som er pålagt å bestemme seg, beregner din bruttoinntekt basert på husstandsstørrelse, ifølge USDA. Hun vil plugge inn antall personer i hjemmet ditt - fem personer i dette tilfellet - og sjekke bruttoinntektsgrensen for den aktuelle husstørrelsen. Fem personer kan ha en bruttoinntekt på $ 2 794 i måneden. Hun vil legge opp alle dine inntektskilder og sammenligne det med grensen. Hvis inntekten din er under retningslinjene, går hun videre til netto inntektsgrenser.

Beregning av nettoinntekt

Saksbehandleren vil trekke alle tillatte fradrag fra bruttoinntektene dine for å se om nettoinntektene dine også passer til retningslinjene, ifølge Tennessee Department of Human Services. Hun vil plugge inn bruttoinntektene, deretter trekke 20 prosent, som er en arbeidsinntektsavdrag. Deretter trekker hun andre fradrag, som barnepass, bruksutgifter, lyskostnader og medisinske utgifter for alle over 60 år eller som er handikappede. Barnstøtteutbetalinger teller også om de er juridisk bindende. Etter at du trekker alt dette, vil hun sammenligne din resulterende inntekt med den tillatte nettoinntekten for din familie størrelse. For en familie på fem er det $ 2.150.

Beregning av tildelingsbeløp

For å bestemme den månedlige ytelsesbeløpet, som er mengden penger du tildeles hver måned for å bruke til mat, multipliserer caseworker din nettoinntekt med 30 prosent, ifølge USDA. For eksempel, hvis din nettoinntekt for en familie på fem er $ 1200 ($ 1200 x.30 = $ 360). Hun vil ta resultatet og trekke det fra maksimumsfordelingen for en familie på fem, som er $ 793 ($ 793 - $ 360 = $ 433). Resultatet er din fordel allotment beløp.


Video: