I Denne Artikkelen:

Familier og personer bosatt i Nord-Carolina kan være berettiget til å motta matfrimer gjennom North Carolina Department of Health and Human Services. Søkere må oppfylle inntekts- og ressursretningslinjer for å kvalifisere for månedlige ytelser.

Mat Stempel Inntektsretningslinjer i North Carolina: north

Innbyggere fra North Carolina som kvalifiserer økonomisk, kan være berettiget til matfrimerker.

Bruttoinntekt

Inntektskilder som regnes med, inkluderer arbeidslønn, arbeidsledighet eller arbeidstakeres erstatningsordninger, barnehjelp, alimoni og funksjonshemming eller pensjonsinntekt. Fra oktober 2010 er den maksimalt tillatte bruttoinntekten for en husstand til en person $ 1 174 per måned. Grensen økes med $ 406 for hver ekstra person bosatt i husholdningen.

Tillatte fradrag

Enkelte fradrag blir brukt på en husstands totale månedlige inntekt for å bestemme kvalifikasjon under bruttoinntektsgrensen. Det tas et standardfradrag, samt eventuelle barnehage- eller arbeidsrelaterte utgifter. Hytter og bruksutgifter på over 50 prosent av husstandsinntektene trekkes også.

ressurser

For å kvalifisere seg til matfrimerker, må husholdningen ikke ha mer enn $ 2000 i ressurser som bankkontoer eller kontanter. Ressursgrensen for et hushold som inneholder en funksjonshemmede eller noen over 60 år er $ 3000.

Kategorisk kvalifisering

Ressurs- og inntektsgrenser gjelder ikke for søkere som kvalifiserer for Work First-programmer eller som mottar tilleggsinntektsinntekt (SSI).


Video: