I Denne Artikkelen:

Bruttopris og nettopris er to vanlige vilkår når eiendomsmegling diskuteres. Bruttoprisen er hva kjøperen betaler, mens nettoprisen er hva selgeren mottar. Å forstå forskjellen vil gjøre investerings- og innkjøpsbeslutninger for fast eiendom mye raskere.

Brutto pris

Bruttoprisen i fast eiendom er hvor mye kjøperen må betale for å kjøpe eiendommen. Dette er ikke beløpet som selgeren vil motta fordi gebyrene for advokater og eiendomsmeglere ikke er inkludert. Dette er vanligvis den annonserte prisen på fast eiendom.

Nettpris

Nettoprisen på fast eiendom er den andre måten fagfolk diskuterer eiendomspriser. Nettoprisen i fast eiendom er hvor mye selgeren vil ha i lommen etter at transaksjonen er fullført og alle avgifter for advokater og eiendomsmeglere blir trukket. Måten å beregne nettoprisen er å finne beløpet som skal betales for eiendomsmegling og finne alle gebyrer og provisjoner som må betales under transaksjonen. Deretter trekkes alle gebyrene og provisjonene fra eiendomsprisen. Netto pris er igjen.

Eksempel

La oss si at en eiendomsmegling selges for $ 100 000 før alle avgifter er trukket. Kommisjonen som selgeren må betale på eiendommen til eiendomsmegleren er $ 5000, mens honoraret for advokaten er $ 2000. Bruttoprisen er bare den prisen som er betalt i transaksjonen eller i dette tilfellet, $ 100 000. Nettoprisen er prisen betalt minus alle avgifter som må betales eller i dette tilfellet er det $ 100 000 minus $ 5000 minus $ 2000 for en total nettopris på $ 93 000.

Bruk

For en kjøper er brutto tallet viktigere fordi kostnaden er delt mellom selger, advokat og fast eiendom, spiller ingen rolle. Kjøperens primære fokus er å betale lavere pris mulig. Men å vite advokat- og provisjonsavgiftene som kommer til å bli belastet på transaksjonen, kan også være nyttig. Hvis gebyrene er høye, kan en kjøper kunne forhandle gebyrene ned eller foreslå å bruke en annen advokat som vil belaste mindre for eiendomsmeglingstransaksjoner. Det kan også redusere prisen en kjøper vil betale.


Video: