I Denne Artikkelen:

Bruttoinntekt og bruttoinntekt er to kritiske tall for en analytiker som vurderer helsen til selskapet. Mens bruttoinntekter angir hvor mye salgsvolumet firmaet genererer, forteller bruttoinntektene analytikeren hvor lønnsomt dette salget har vært. De absolutte nivåene samt forholdet mellom disse tallene maler et detaljert bilde av firmaets økonomiske helse.

Bruttoinntekt Vs. Bruttoinntekt: hvor

Inntektene oversetter ikke alltid til lønnsomhet.

Brutto inntekter

Firmaets brutto inntekt er det totale beløpet firmaet tar inn fra salg. Dette kan ikke akkurat likne alle pengene som firmaet samler inn i løpet av året som "ekstraordinære poster" i resultatregnskapet kan også resultere i ekstra kontanter. Disse inkluderer inntektskilder som ikke er relatert til firmaets vanlige virksomhet, som for eksempel penger betalt til selskapet som følge av en lovlig oppgjør eller et statsstøtte.

Bruttoinntekt

Bruttoinntekter er firmaets resultat før skatt. For å komme til bruttoinntekt må to elementer trekkes fra bruttoinntektene. Returnerte varer skal trekkes fra for å finne nettoinntekter, hvoretter kostnaden for de solgte varene må regnskapsføres for å komme til bruttoinntekt. Kostnaden for solgte varer inkluderer bare de direkte kostnader som er involvert i produksjonen av varen som selges eller leverer tjenesten som leveres. En osteprodusentens varekostnad vil inneholde slike ting som kostnaden for melk, lønnene til de arbeidstakere som er involvert i produksjonen, kostnaden av emballasjemateriale, elektrisitet og så videre. Reklamekostnader eller lønn til personell som ikke er involvert i produksjon inngår ikke i varekostnaden, og slike kostnader vil ikke påvirke selskapets brutto fortjeneste.

Høye inntekter

Når både bruttoinntekten og bruttoinntektene til firmaet er tilfredsstillende, er det lite å kritisere. Imidlertid, hvis inntektene er høye mens bruttofortjenesten ikke oppfyller forventningene, bør firmaet sannsynligvis fokusere på enten kostnadsbesparende anstrengelser eller øke salgsprisen. En slik kombinasjon betyr at firmaet selger nok, men ikke setter tilstrekkelig fortjeneste på hvert solgt produkt. Årsaken kan være høye produksjonskostnader eller for store pristillegg for å lokke kunder. Unge selskaper har en tendens til å ha høye inntekter, men relativt lav inntekt, da de engasjerer seg i aggressive prisreduksjoner og kampanjer før de får fotfeste i markedet, noe som resulterer i lavere lønnsomhet. En slik situasjon er derfor mindre bekymret i et nystiftet firma enn en etablert institusjon.

Høy fortjeneste

Hvis bruttoinntektene er utilfredsstillende, men fortjenesten oppfyller forventningene, kan firmaet gjøre det bra å redusere prisene. Slike rutiner indikerer ofte en ufleksibel prispolitikk der selskapet insisterer på premieprising og mister salgsvolumet som et resultat. Hyppigere kampanjer og volumrabatter kan betraktes som et middel. På den annen side avstår enkelte firmaer fra slike kampanjer eller prisreduksjoner for å beholde et prestisjefylt, luksuriøst bilde og har det bra på lang sikt. Ikke alle spillerne har tenkt å være en høyvolum selger.


Video: Dopstress (#3)