I Denne Artikkelen:

Du kan ikke være oppmerksom på noen av de skjulte amerikanske trygdeordninger som er tilgjengelige for deg. Å lære om disse fordelene kan forbedre din økonomiske situasjon og hjelpe deg med å nå dine mål.

Maksimal fordeler Refile

Hvis du mottar redusert trygdforsikring på grunn av innlevering av pensjonsansøknaden tidlig og nå, når du er på full pensjonsalder, kan du trekke tilbake din opprinnelige pensjonsytelse søknad og refile. Da kan du begynne å motta maksimale fordeler.

Forsinket pensjonskreditt

Du har lov til å legge inn en pensjonssøknad, men velger å motta ytelser på et senere tidspunkt. Suspended payments tjener deg forsinket pensjonskreditt og kan øke ytelsen din når du mottar dem.

Lump Sum Death Benefit

Du kan arkivere for å motta en dødsbonus på $ 225 (i 2010) hvis du er den kvalifiserte overlevende til en nylig avdøde arbeidstaker.

Medfølende Tillatelse

Din ytelse betalinger vil bli fremskyndet hvis du søker om å motta trygdeordninger på grunn av alvorlig medisinsk tilstand. Listen over kvalifiserte medisinske forhold oppdateres periodisk.

Funksjonshemning og arbeid

Under visse situasjoner kan du fortsette å motta uførhetspenger og motta lønninger fra en jobb.


Video: