I Denne Artikkelen:

Det føderale studielånsprogrammet ble utformet for å sikre at alle som kvalifisert seg for å delta på en høyere utdanningsinstitusjon, kunne gjøre det ved å låne penger til å betale undervisning, uavhengig av inntekt eller kredittverdighet. Det er vanlig for elevene å låne mer enn en gang, og skape et overgrep da de flere lånene kommer forfaller etter eksamen. Hvis en låner standard på et studielån, forbeholder den føderale regjeringen seg retten til å holde tilbake en inntektsskatt refusjon for å tilfredsstille gjelden.

Skritt

Samle dine studielåns samlingsbokstaver. Beregn totalbeløpet.

Skritt

Skriv et budsjett. Bruk et program for budsjettskriving eller budsjettmal for å komme frem til et budsjett som gjør at du kan foreta månedlige innbetalinger til utbetaling av misligholdt studielån.

Skritt

Ring til US Treasury Financial Management Services på 800-304-3107. Be om å få en betalingsplan. Forespør om betalingene blir gjort til rett tid, vil ikke din tilbakebetaling av skatt bli holdt tilbake eller "offset". Be om en skriftlig avtale som skal sendes til deg med det samme.


Video: