I Denne Artikkelen:

Indiana Lærer Pensjonskasse (TRF) gir livstids pensjonsytelser til lærere som er ansatt minst 10 år av det offentlige skolesystemet. For å gå på pensjon, må lærerne enten være minst 65 år gamle med 10 års tjeneste eller være minst 60 år med 15 års tjeneste. Alle lærere i Indiana må bidra med tre prosent av hver måneds bruttolønn til pensjonsfondet.

Skritt

Legg opp dine høyeste fem års lønn. Vanligvis vil de høyeste fem årene være de siste fem årene.

Skritt

Fordel summen av de fem høyeste årene som er lønnet med fem for å få et gjennomsnitt.

Skritt

Multipliser ditt høyeste lønns gjennomsnitt etter dine års tjeneste; da multipliserer dette beløpet med 1,1 prosent (0,011).

Skritt

Multipliser den normale fordelen som ble oppnådd i trinn 3 med prosentandelen assosiert med alderen din. Hvis du går på pensjon før du fyller 60 år, vil du bare motta en prosentandel av det normale ytelsesbeløpet. De som går på pensjon på 59 mottar 89 prosent, de som går på pensjon på 58 mottar 84 prosent, og de som går på pensjon på 57, mottar 79 prosent. Prosentandelen fortsetter å synke lavere med hvert år til en alder av 50 når du bare vil motta 44 prosent av den normale fordelen.


Video: