I Denne Artikkelen:

Verken SSI (Social Security Income) eller AFDC (Aid for Dependent Children) tilbyr programmer for å hjelpe deltakerne i å få bil. SSI er et kontanthjelpsprogram for lavinntekts alderen, blinde og funksjonshemmede personer. En person kan ikke motta både SSI og AFDC, selv om enkelte medlemmer av husstanden kan få AFDC mens andre mottar SSI. En bil er fritatt i henhold til SSI-reglene. Kjøretøy er talt i ressursverdien av AFDC-budsjettet.

Hvordan får jeg en bil på SSI og AFDC?: afdc

Kjøp en bil på SSI og AFDC.

Skritt

Finn bilen som skal kjøpes eller gis som gave.

Skritt

Ring til AFDC-arbeideren og spør dem om du kjøper denne bilen, hvordan det vil påvirke saken din. De fleste stater fritar opp til $ 4.650 fra verdien av et kjøretøy.

Skritt

Kjøp bilen og overfør tittelen til navnet ditt.

Skritt

Rapporter kjøretøyet og den gjenværende ubetalte balansen til trygdekontoret og til AFDC-arbeideren din. AFDC-arbeideren vil også trenge en kopi av registreringen og bevis på det skyldige beløpet. SSI kan eller kanskje ikke be om ytterligere informasjon, men de trenger å bli informert om alle ressursene dine.


Video: ch 21) Carter-Ragan-Bush: The Bipartisan Consensus.