I Denne Artikkelen:

Kontakt utlåner for ditt nåværende eller tidligere betalt lån. Hvis du ikke kan få brevet gjennom din utlåner, kan du kontakte US Department of Education på 800-433-3243 for å få hjelp.

Skritt

Oppgi identifiserende informasjon - for eksempel navn og långiver kontonummer eller personnummer - slik at representanten kan trekke din oppdaterte låneinformasjon, inkludert nylige betalingsdetaljer og låne status.

Skritt

Spør representanten for et standardklareringsbrev som viser at lånet ikke lenger er i mislighold, og at du er kvalifisert for Tittel IV føderal økonomisk hjelp. Representanten kan kreve at du gir bevis på utbetaling av lån. For eksempel kan representanten be deg om å fakse eller sende kopier av bankopplysninger som viser tilbakebetaling av lånet.

Skritt

Følg eventuelle instruksjoner gitt av representanten for å fullføre forespørselsprosessen og vent deretter på at brevet skal ankomme.


Video: Day one of William Barr's attorney general confirmation hearing