I Denne Artikkelen:

En indeks inneholder flere verdipapirer, for eksempel aksjer og obligasjoner. Hvis du investerer ved å følge en indeks, kjøper du de samme verdipapirene indeksen holder. Enten du investerer gjennom et børsnotert fond eller gjennom enkelte kjøp, vil du se at noen beholdninger gjør det bedre enn andre. En likevektig indeks har samme dollarbeløp for hver sikkerhet, noe som gjør det enkelt for deg å spore resultatene.

Forretningsmann med avis

Likevektede indekser gjør det enkelt å få totale gevinster og tap.

Prosentvis gevinst eller tap

Du kan beregne prosentandelen hver sikkerhetsgevinst eller tap. For eksempel kan en aksjeindeks ha aksje XYZ som fikk 10 prosent, ABC kan ha mistet 5 prosent, og DEF kan ha oppnådd 3 prosent. Hvis indeksen din er likevektet, startet du med samme dollarbeløp i hver aksje. Derfor kan du bare legge opp prosentandelen, og det er din totale avkastning. I eksemplet vil du ha pluss 10 prosent, minus 5 prosent og pluss 3 prosent. Din totale avkastning vil være 8 prosent.

Dollarbeløp

Du kan bruke faktiske dollar i stedet for prosenter. Du legger til og trekker dollarens gevinster og tap. Hvis en aksje lagde $ 100, en annen mistet $ 50, og en annen laget $ 25, 100-50 + 25 er lik 75. Du lagde $ 75 på den samlede investeringen i indeksen.


Video: Leon Trotsky - The life of a revolutionary