I Denne Artikkelen:

Ektemenn og koner som eier eiendom og andre eiendeler, etablerer ofte en levende tillit. En tillit unngår probate, beskytter eiendeler og sikrer at mottakerne mottar eiendelene i henhold til eiernes ønsker, kalt stipendiater. Ved den siste støttemannens død blir tilliten ugjenkallelig. Fast eiendom må vurderes, fordi eiendommen blir merket opp eller ned til virkelig markedsverdi ved slutten av den endelige stipendiaten.

Nytt hjem med solcellepaneler

Bredt skudd av et moderne hus med stor bakgård

Vurderinger er påkrevd

Internal Revenue Service krever en vurdering av fast eiendom etter sluttbrukerens død av to grunner: Å bestemme verdien av boet og å fastslå grunnlaget for eiendommen i trust. Dersom eiendomsverdien overstiger gjeldende unntaksbeløp, er verdien over fritaket underlagt eiendomsskatt. Selv om eiendomsverdien faller til eller under fritaksmengden, fastslår en vurdering eiendomsgrunnlaget til mottakerne. En vurdering gir flere formål: Det legger til den totale tillitverdien for å beregne utdelingene til mottakerne, for å bestemme gevinster eller tap ved salg av eiendom i tilliten, og for utleieeiendom, omregne grunnlaget for avskrivninger som fradrag fra tillit utleieinntekter.

Vurdering Timing Issues

Forvalteren kan velge en av to vurderingsdatoer: Den endelige stipendiatens dødsdato eller seks måneder etter dødsfallet, heter alternativt verdivurderingsdato. IRS setter ingen dato for å fullføre vurderingen, og timingen skal fastslås for å utnytte et stigende eller fallende marked og maksimere eventuelle skattefordeler. For eksempel, hvis boet er gjenstand for den høye eiendomsskatten, som kan være mer enn halvparten av verdien av boet, kan en vurdering bli tidsbestemt for å oppnå den laveste markedsverdien som er mulig for å redusere eiendomsskatten. En vurdering må være ferdig før selvangivelsen kan beregnes og arkiveres. Selvangivelsen skyldes ni måneder etter dødsfallets død.

Vurdering for tillit Basis

For å fastslå eiendomsverdien i en tillit, vil forvalteren kanskje ønske at vurderingen skal gjenkjenne høyest mulig verdi. Hvis forvalter selger eiendommen i tilliten eller distribuerer den til mottakerne å selge senere, reduserer en høyere basis kapitalgevinstskatten dersom den selger for mer enn den verdsatte verdien. For utleieeiendom øker en høyere verdi avskrivningsutgiften mot leieinntekter.

High Value Estate Issues

For høyverdige eiendommer kan både eiendomsskatten og kapitalgevinstskatten være faktorer for å bestemme tidspunktet for vurdering og verdsettelse av vurderingen. En kvalifisert skattekonsulent kan bidra til å beregne skattemessige konsekvenser for maksimal ytelse.

Retrospective Appraisal

En vurdering i forhold til datoen for dødsfallet til den siste stipendiaten er den mest nøyaktige. En kvalifisert profesjonell taksator kan imidlertid undersøke historiske journaler for å utføre en retrospektiv vurdering selv år etter dødsdato. Eiendomsavkastningen har høy revisjonsgrad av Internal Revenue Service. Hvis IRS utfordrer eiendommens verdsettelse, har en vurdering nær dødsdato mer troverdighet enn en gjort mye senere.


Video: