I Denne Artikkelen:

Kjøring full er aldri en god ide, og førere i Texas eller noen annen stat står til å lide ubehagelige og kostbare straffer hvis de blir dømt. Avhengig av hvor mange ganger en sjåfør har blitt dømt for full kjøring, går straffen i Texas fra bøter, behandlingsprogrammer og fellesskapstjenester til lisensavhengighet og fengselstid. En overbevisning fortsetter å hjemsøke sjåfører etter at de har fullført alle straffer, gjennom økte forsikringsrater.

Hvor lenge påvirker en DWI forsikringsrente i Texas?: lenge

Drikke og kjøre blander ikke.

DWI Laws i Texas

I Texas, er en sjåfør ansett lovlig beruset i Texas hvis han har et alkoholinnhold av alkohol (BAC) of.08 eller høyere. Han risikerer å bli arrestert for en DWI, eller kjører under påvirkning, og mindreårige kan bli arrestert i Texas for en BAC of.02, mens kommersielle drivere ikke lovlig kan kjøre med en BAC of.04 eller høyere. Texas opprettholder den underforståtte samtykke loven, som betyr at ved å drive et kjøretøy på offentlige veier eller motorveier, har en sjåfør underforstått sitt samtykke til å fullføre et pust, blod eller urinprøve for å sjekke at det finnes alkohol eller narkotika. Førere som nekter testing, blir utsatt for lignende straff som de som har en DWI-overbevisning.

Kjøreopptak

En DWI-overbevisning i Texas vil forbli på førerplassen for alltid og vil påvirke forsikringsrenten i flere år. Texas lov tillater DWI å bli utvist fra en persons rekord hvis visse spesifikke vilkår er oppfylt, men hvis personen hadde sitt lisens suspendert eller tilbakekalt, vil ikke posten av disse hendelsene bli fjernet.

Forsikringspriser

Ifølge J. Gary Trichter, en advokat fra Texas som spesialiserer seg på DWI-rettssaker, kan en bilforsikringsutgift for en sjåfør muligens firedoble hvis han er dømt for en DWI. Selv om DWI-overbevisningen forblir på førerplassen for alltid, vil forsikringsselskapene veie overbevisningen mindre over tid og redusere forsikringsrenten tilsvarende. Det er vanskelig å avgjøre hvor lenge en DWI-overbevisning vil påvirke en bestemt persons forsikringsrater, siden mange andre faktorer bidrar til å bestemme forsikringspremier over tid, for eksempel om en sjåfører opprettholder en ren kjøreoppføring etter overbevisning, velger en bil med høye sikkerhetsvurderinger og kjører færre kilometer hvert år. I tillegg er sjåførens alder og kjønnsfaktor inn i forsikringsrenteberegningen.

SR-22 i Texas

En SR-22-arkivering er påkrevd i Texas for å håndheve ansvarsforsikringskrav for drivere som har hatt problemer med kjøring tidligere, inkludert en DWI. Texas og de fleste andre stater har minimum lovkrav for forsikringsforsikring som må opprettholdes for å oppfylle SR-22-kravene. SR-22-arkiveringen tillater drivere å unngå å motta en lisensfjæring eller gjenvinne lisensen etter en suspensjon. Innleveringen må opprettholdes i to år, og forsikringsselskapene plasserer vanligvis disse personene i en risikofyldt førerkategori i minst den toårige SR-22 perioden. Dette resulterer i høyere forsikringsrater i minst to år, og forhindrer også føreren på å motta visse policyrabatter som "god sjåfør" -rabatt, noe som øker kostnadene ved dekning.


Video: