I Denne Artikkelen:

Mange beholder gamle økonomiske dokumenter langt lenger enn nødvendig, mens andre er raske til å kaste informasjon som kan hjelpe dem senere. Oppbevar gamle selvangivelser i minst syv år og lønnsstubber til du har mottatt W-2.

Amerikanske skatteformer

betraktninger

Hold fast på alle finansielle poster til du har både bekreftet nøyaktigheten av informasjonen i dem og overskredet tidsbegrensningen for finansinstitusjoner (f.eks. Kredittforetak) og IRS å stille spørsmål angående disse regnskapene.

Igjen på skatten

Hold gamle selvangivelser i syv år (eller lenger, hvis din finansielle rådgiver anbefaler det). Dette er cutoff tid for IRS å revidere deg eller utfordre din retur, eller for å gjøre visse typer endringer i retur. Det er imidlertid ingen tidsbegrensning hvis du ikke returnerte, eller hvis du sendte inn en svindelrik retur.

Paycheck Stubs

Behold kun lønnssporene til du mottar det årets W-2 og bekreft at beløpene på W-2 matcher beløpene på lønnssporene dine.

Støttende dokumenter

I tillegg til å holde dine gamle selvangivelser, behold kopier av støttedokumenter, for eksempel W-2-skjemaene, veldedige bidragsinnskudd, årlige kontoutskrifter og boliglånserklæringer.

Oppbevaring

Oppbevar gamle selvangivelser og lønnslister i mapper eller bokser, organisert etter år, i et arkivskap eller et annet trygt sted.


Video: