I Denne Artikkelen:

Å analysere et regnskap er det første skrittet du må ta når du bestemmer om et selskap er lyd nok til å risikere å investere pengene dine. Å vite hva du skal se etter er nøkkelen; du vil være i stand til å gjøre et rimelig godt estimat av selskapets fremtidsmuligheter. Denne artikkelen vil veilede deg i å analysere regnskap.

Slik analyserer du finansregnskap: analysere regnskap

Regnskap

Skritt

Se på selskapets omløpsmidler. Dette er alt selskapet eier som kan konverteres til kontanter: Inntekt, beholdning (selv om dette er gjenstand for avskrivninger) og penger til selskapet. Dette er et godt mål for selskapets likviditet.

Skritt

Vurder selskapets nåværende gjeld. Dette er elementer som må betales: Regninger, overhead, ansattes lønninger, kortsiktige lån. Aktivene må definitivt oppveie forpliktelsene; Dette bestemmer likviditeten til selskapet. Nåværende forhold er omløpsmidler fordelt på gjeldende gjeld. Jo høyere dette tallet er, desto bedre.

Skritt

Beregn de langsiktige utsiktene til selskapet som står over vann. Ta hensyn til bankgjeld, om regninger blir betalt i tide, og eventuelle sosioøkonomiske faktorer som kan påvirke bransjen eller feltet virksomheten er i. Vær forsiktig med at selskapet ikke har for mye gjeld.

Skritt

Vurder lønnsomheten til selskapet for fremtiden. Dette kan noe forutsies ved å se på selskapets fortid, men ikke avhengig av tidligere prestasjoner alene for å få den endelige dommen. Undersøk produktene og tjenestene til selskapet og studer bransjen for trender.

Skritt

Spred investeringene dine rundt. Velg flere forskjellige bedrifter for å undersøke og sammenligne nettoresultatene til hvert selskap. Hvis de er i samme arena, kan du prøve å finne ut hva et selskap har som gjør det mer lønnsomt enn et annet.


Video: Grunnleggende regnskap: Balanse og resultat