I Denne Artikkelen:

De fleste enker eller enkemenn er berettiget til å samle inn på de avgitte ektefellene sine trygdeordninger. Selv om det ikke er mulig å samle på begge fordelene samtidig, kan enker og enkemenn vanligvis samle høyere beløp, selv om fordelene med decedents var høyere. Du kan søke om disse fordelene personlig eller via telefon, hvis du bor i USA

Slik søker du om avdøde ektefelles sosiale ytelser: sosiale

Det finnes flere alternativer for å søke om avdøde ektefelles sosiale ytelser.

Skritt

Få tilgang til secure.ssa.gov for å finne ut hvor du skal søke om avdøde ektefelles sosiale ytelser personlig (se Ressurser).

Skritt

Skriv inn ditt femsifrede postnummer nederst på nettsiden. Når du søker personlig, må du sørge for å ta med nødvendige originaldokumenter, for eksempel fødselsattest, naturaliseringspapirer, militære utslippspapirer, W-2er og selvangivelser.

Skritt

Søk om den avdødes sosiale ytelser over telefon via Social Security Administration på 800-772-1213. Hvis du er døve eller hørselshemmede, ring 800-325-0778.

Skritt

Gå til sosialsikkerhetsadministrasjonens internasjonale operasjonsside, hvis du bor utenfor landet (se Ressurser).


Video: