I Denne Artikkelen:

Ifølge Social Security Administration kan personer med begrenset inntekt som er funksjonshemmede, blinde eller over 65 år, kvalifisere for tilleggsinntekter for sikkerhet (SSI). SSI ligner på sosiale ytelser, men krever ikke at mottakeren har tilstrekkelig arbeidskreditter.

Det er fire tilfeller hvor Social Security Administration vil distribuere fremskyndede SSI-utbetalinger til en søker. Disse tilfellene inkluderer en formodentlig uførhet eller blindhet betaling, en nødsituasjon forhåndsbetaling, en umiddelbar betaling og en fremskyndet gjenopprettelse sak.

Skritt

Åpne en nettleser og naviger til Sosial Sikkerhetsadministrasjonsskynde betalingstjenester (se Ressurser). Gjennomgå forekomstene i hvilke fremskyndede betalinger vil bli utstedt for å sikre at du kvalifiserer for nødbetalinger.

Skritt

Ring for å avtale med ditt lokale SSI-kontor på (800) 772-1213. Informer SSI personell du ønsker å søke om fremskyndet betaling.

Skritt

Samle den nødvendige informasjonen for å søke om SSI-fordeler. Denne informasjonen inkluderer ditt trygdekort, bevis på alder, bevis på statsborgerskap eller fastboende fremmedstatus, bevis på inntekt, bevis på ressurser, bevis på bolig og legevakt.

Skritt

Ta med all nødvendig informasjon til det lokale SSI-kontoret på tidspunktet for avtalen.


Video: