I Denne Artikkelen:

Obligasjoner utstedt med full tro og kreditt på delstaten Texas er høykvalitets kommunale obligasjoner unntatt fra føderal skatt. Texas kommunale obligasjoner anses å være blant de høyest ratede obligasjonene i USA på grunn av høye kontanter til gjeldsforhold, god utsikt for fremtidige inntekter og et moderat utestående gjeld. Å kjøpe Texas kommunale obligasjoner er relativt enkelt gjennom fond eller direkte kjøp fra megler.

Hvordan kjøpe Texas State & Municipal Obligasjoner: Texas

Forskningsmilitære obligasjonslån før du kjøper.

Bakgrunn

Texas er en høy kvalitet låner i de kommunale obligasjonsmarkedet. Texas kombinerer et høyt nivå av teknologisk utvikling, landbruksproduksjon, mineralformue og en voksende skattebase med god økonomisk praksis. Viktig blant sine økonomiske kontroller er Texas Bond Review Board, som er bemyndiget til å gjennomgå finansplanen for enhver kommuneobligasjonsutsteder i staten. Alle offentliggjorte gjeld har en vurdering av investeringsklasse fra minst ett større kredittvurderingsbyrå. Vurderingene kan, og gjør, endres over tid.

Modenhet Struktur

Kommunale obligasjoner utstedes i henhold til prosjektets formål og forventede levetid. Dermed skal byggobligasjoner utstedes for å falle sammen med gjeldstjenesten, eller renter og rektor, som er nødvendige for å betale boliglånet før bygget har behov for større reparasjon eller restaurering. Obligasjonsbeløp opphøyd for utstyr og maskiner må tilbakebetales i en mye kortere tidsramme sammenfallende med deres brukbarhet. Som et resultat kan obligasjoner bli funnet for nesten enhver modenhet.

Texas statsobligasjoner

Texas bruker flere kanaler for utstedelse av obligasjoner. Ikke alle obligasjoner bærer full tro og kreditt for delstaten Texas. Obligasjoner kan utstedes for statlige formål, men kan tilbakebetales fra spesifikke inntektskilder som salgsavgift, bruksavgift på el-, vann- og avløpsanlegg eller fra eiendomsskatt. Investorer må undersøke den spesifikke kredittvurderingen av obligasjonen som vurderes. Du må ikke anta at en obligasjon utstedt i Texas vil bære fullstendig tro eller "generell forpliktelse" etikett av en statsgaranti.

Kjøper fra en megler

Kjøper en Texas kommunale obligasjon krever investor å ansette en kunnskapsrik megler som kan forklare den relative verdien av en obligasjon over en annen. Enhver diskusjon bør inneholde en forklaring på kreditt, summen av kuponginntekt, innkallings- eller tidlig innløsningsfunksjon, og eventuelle andre ekstraordinære innløsningsfunksjoner. Megleransvar utvider seg til å forstå kundepreferanser med hensyn til diversifisering, forfall og kredittrisiko. Meglere jobber på provisjon.

Texas Bond Funds

Texas-obligasjonsfondene drives primært av verdipapirfond. Texas Bond Fund tilbyr profesjonell ledelse og umiddelbar diversifisering blant et bredt spekter av kommunale obligasjoner og kortsiktige kredittforpliktelser. Obligasjonsfond eksisterer for flere brede modenhetsklasser som korte, mellomliggende og langsiktige Texas-midler. Fondforvaltningen krever årlig avgift for ledelse og utgifter. Noen midler krever en forhåndsavgift, kalt en belastning.


Video: Dallas Vacation Travel Guide | Expedia